متمایل سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

متمایل: سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

سخنان ضدایرانی ترامپ در عربستان را نادیده بگیرید/ ایرانیان حق داشتند که در خیا

ایرانی ها حسن روحانی رییس جمهور خود را بار دیگر جهت یک دوره چهار ساله دیگر گزینش کردند و با این گزینش به سیاست های او جهت تعامل با دنیا و ایجاد آزادی های ز..

ادامه مطلب