متمایل سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

متمایل: سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز عکس خبری ۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

در اثر سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک و فرماندار ایالت اوآخاکا که جهت دیدار از منطقه زلزله زده به جنوب غرب این کشور رفته بودند، ۱۳نفر جان باختند.

۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

عبارات مهم : زلزله

در اثر سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک و فرماندار ایالت اوآخاکا که جهت دیدار از منطقه زلزله زده به جنوب غرب این کشور رفته بودند، ۱۳نفر جان باختند.

۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

در اثر سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک و فرماندار ایالت اوآخاکا که جهت دیدار از منطقه زلزله زده به جنوب غرب این کشور رفته بودند، ۱۳نفر جان باختند.

۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: زلزله | مکزیک | فرماندار | هلیکوپتر | عکس خبری

۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

۱۳کشته در سقوط هلیکوپتر حامل وزیر کشور مکزیک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs