متمایل سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

متمایل: سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سران اصلاحات دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می‌دمند / الیاس حضرتی

«منش اصلاح طلبی را می توان در واکنش‌ها سران اصلاحات مشاهده کرد، یکی از حصر خبر انسجام و پرهیز از تفرقه می دهد، دیگری با وجود محدودیت ها جهت برون رفت کشور از پرس

سران اصلاحات دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می‌دمند / الیاس حضرتی

الیاس حضرتی: سران اصلاحات دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می دمند

عبارات مهم : محدودیت

به گزارش جماران، الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید، در صفحه توئیتر خود نوشت:

سران اصلاحات دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می‌دمند / الیاس حضرتی

«منش اصلاح طلبی را می توان در واکنش‌ها سران اصلاحات مشاهده کرد، یکی از حصر خبر انسجام و پرهیز از تفرقه می دهد، دیگری با وجود محدودیت ها جهت برون رفت کشور از پرسشها راهکار می دهد. اینان دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می دمند.»

«منش اصلاح طلبی را می توان در واکنش‌ها سران اصلاحات مشاهده کرد، یکی از حصر خبر انسجام و پرهیز از تفرقه می دهد، دیگری با وجود محدودیت ها جهت برون رفت کشور از پرس

واژه های کلیدی: محدودیت | اختلافات | اخبار سیاسی و اجتماعی

سران اصلاحات دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می‌دمند / الیاس حضرتی

سران اصلاحات دلواپس مردم و کشور هستند نه آنهایی که در این شرایط سخت بر آتش اختلافات می‌دمند / الیاس حضرتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs