متمایل سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

متمایل: سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار بین الملل «نه» به فساد اخلاقی مقامات آمریکا , شکست «روی مور» در انتخابات سنا

شکست دور از انتظار نامزد جمهوریخواه در انتخابات سنای آمریکا همان اندازه که جهت دموکراتها امیدبخش بود،برای جمهوریخواهان حامل پیامی عبرت آموز بود:کیفیت نامزد انتخ

«نه» به فساد اخلاقی مقامات آمریکا , شکست «روی مور» در انتخابات سنا

شکست «روی مور» در انتخابات سنا؛ «نه» به فساد اخلاقی مقامات آمریکا

عبارات مهم : اخلاقی

شکست دور از انتظار نامزد جمهوریخواه در انتخابات سنای آمریکا همان اندازه که جهت دموکراتها امیدبخش بود،برای جمهوریخواهان حامل پیامی عبرت آموز بود:کیفیت نامزد انتخاباتی مهمتر از محل مسابقه است.

به گزارش مهر، انتخابات حساس و در عین حال پرحاشیه سه شنبه گذشته در ایالت آلابامای آمریکا که جهت تصاحب کرسی این ایالت در مجلس سنا برگزار شد، با پیروزی دور از انتظار «داگ جونز» نامزد دموکرات به آخر رسید.

«نه» به فساد اخلاقی مقامات آمریکا , شکست «روی مور» در انتخابات سنا

پیروزی دموکراتها در این مسابقه که ظرف ۲۵ سال گذشته (از ۱۹۹۲ تاکنون) در این ایالت جنوبی و به شدت جمهوریخواه آمریکا بی سابقه بود، گویای نکاتی قابل تأمل اطراف روند سیاسی کنونی در آمریکا و نویددهنده شکل گیری یک جریان سیاسی تازه است که هرچند الزاماً با دموکراتها میانه خوشی ندارد؛ ولی در نهایت می تواند به نفعِ آنان و به زیان حزب رقیب در تعیین آینده انتخابات آتی مجلس سنا (میان دوره ای ۲۰۱۸) و حتی ریاست جمهوری (۲۰۲۰) نقش کلیدی ایفاء نماید. جهت درک بهتر فرآیندهای دخیل در شکل گیری این پیروزی، مورد نیاز است ابتدا نگاهی بیاندازیم به بافت جمعیتی، نژادی، مذهبی و سیاسی ایالت آلاباما ظرف یکصد سال گذشته.

ایالت آلاباما واقع در جنوب شرقی آمریکا با جمعیتی بالغ بر ۴,۸۵۸,۹۷۹ نفر (۲۰۱۵) ۲۴اُمین ایالت پرجمعیت آمریکاست که ۶۸.۵ درصد جمعیت آن را سفیدپوستان و ۲۶.۲ درصد را سیاهپوستان یا آمریکائیان آفریقایی تبار تشکیل می دهند.

شکست دور از انتظار نامزد جمهوریخواه در انتخابات سنای آمریکا همان اندازه که جهت دموکراتها امیدبخش بود،برای جمهوریخواهان حامل پیامی عبرت آموز بود:کیفیت نامزد انتخ

این ایالت با ۸۶ درصد جمعیت مسیحی (۷۸ درصد پروتستان، ۷ درصد کاتولیک و یک درصد مورمون) درست در میانه «کمربند انجیلی» (Bible Belt) قرار دارد؛ منطقه ای با جمعیتی محافظه کار و پروتستان مسیحی که عمدتاً سنتی- روستایی و پایبند به ارزشهای دینی و خانوادگی بوده، از مخالفان سرسخت سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان به شمار می روند و هنوز نشانه هایی از تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان در این منطقه مشاهده می شود.

به لحاظ تاریخی نیز رشد نگرش های لیبرالیستی در دوران ریاست جمهوری «جان اِف. کندی» و «لیندون جانسون» تحت عنوان «جامعه بزرگ» (Great Society) و همچنین برنامه های جسورانه «بیل کلینتون» نظیر آزادی همجنسگرایی در ارتش به ظهور و تقویت هویت دینی در ایالت های جنوبی آمریکا از جمله آلاباما دامن زد؛ تا جایی که این ایالت هم اکنون یکی از مذهبی ترین ایالات آمریکاست که حدود ۵۸ درصد از ساکنان آن به طور مرتب در مراسم کلیسا شرکت می کنند.

از نظر بافت سیاسی، به رغم رشد صنایع و مراکز شهری در این ایالت در بازه زمانی ۱۹۰۱ تا دهه ۱۹۶۰ میلادی منافع روستائیان سفیدپوست عملاً بر تصمیم گیریهای مجالس ایالتی سایه می افکند و در مقابل، طبقه شهرنشین و آمریکائیان آفریقایی تبار از حق داشتن نمایندگانی جهت حمایت از منافع خود در مجالس ایالتی محروم بودند.

«نه» به فساد اخلاقی مقامات آمریکا , شکست «روی مور» در انتخابات سنا

افزون بر این، ایالت آلاباما با محروم ساختن آمریکائیان آفریقایی تبار از حق رأی دهی در سال ۱۹۰۱، رسماً به عضویت یک بلوک رأی گیری موسوم به «جنوب یکپارچه» یا «بلوک جنوبی» (Solid South/Southern Bloc) درآمد. این بلوک که متشکل از ایالاتی واقع در جنوب آمریکا بود، اساساً در جهت منافع دموکراتها فعالیت کرده و رأی می داد؛ بطوری که پیروزی یک نامزد در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات به مثابه پیروزی قطعی وی در انتخابات نهایی بود. به همین ترتیب، تمام مقامات ایالتی، محلی و سیاستمداران فدرال و منتخب ایالتهای واقع در این بلوک نیز از میان دموکراتها گزینش می شدند.

تحت سیطره این بلوک رأی گیری، قریب به ۱۰۰ سال نتیجه های انتخابات محلی و ایالتی در آلاباما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مشخص می شد و عملاً در این ایالت سیستم تک حزبی برقرار بود. ولی از اواسط قرن بیستم به خاص بعد از تصویب «قانون حقوق رأی گیری» (the Voting Rights Act) در سال ۱۹۶۵ و اعطای حق رأی دهی به سیاهپوستان در این ایالت، گروه کثیری از آمریکائیان آفریقایی تبار به حزب دموکرات پیوستند.

شکست دور از انتظار نامزد جمهوریخواه در انتخابات سنای آمریکا همان اندازه که جهت دموکراتها امیدبخش بود،برای جمهوریخواهان حامل پیامی عبرت آموز بود:کیفیت نامزد انتخ

همزمان با این تحولات، یک فرآیند تجدید شرکت در دو حزب مهم سیاسی آمریکا به وقوع پیوست که طی آن، سفیدپوستان محافظه کار این بار به سوی حزب جمهوریخواه گرایش پیدا کردند و تا سال ۲۰۰۰ میلادی اکثریت جمعیت سفیدپوست آلاباما به این حزب پیوستند. از آن وقت تاکنون، مناطقی با اکثریت جمعیت سفیدپوست در آلاباما در انتخابات فدرال، ایالتی و محلی عموماً به نامزدهای جمهوریخواه رأی می دهند؛ بطوری که در سال ۲۰۱۱ جمهوریخواهان توانستند جهت نخستین بار ظرف ۱۳۶ سال گذشته کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنای ایالتی را در آلاباما در دست گیرند. در مقابل، اکثریت آمریکائیان آفریقایی تبار ساکن در این ایالت نیز آرای خود را به نفع نامزدهای دموکرات به صندوق می اندازند.

حال بعد از آشنایی مختصر با مختصات جمعیتی- سیاسی ایالت جمهوریخواه آلاباما، به معرفی دو نامزد انتخابات اخیر در این ایالت می پردازیم.

«نه» به فساد اخلاقی مقامات آمریکا , شکست «روی مور» در انتخابات سنا

نامزد دموکرات انتخابات سنا در آلاباما: داگ جونز (Doug Jones)

ایالت جمهوریخواه آلاباما بعد از گذشت ۲۵ سال با ۴۹.۹ درصد آراء، یک نامزد دموکرات را جهت تصدی کرسی این ایالت در مجلس سنا گزینش کرد: «داگ جونز» وکیل دعاوی سابق در حوزه حقوق مدنی که سابقه بازجویی و پیگرد قانونی اعضای جنبش «کو کلاکس کلان» (Ku Klux Klan-KKK) (گروه نژادپرست و اعتقاد به برتری نژآد سفید) را در کارنامه خود دارد.

حتی پیش از طرح اتهامات فساد اخلاقی علیه رقیبِ جمهوریخواهش، داگ جونز علی رغم عموم دموکراتها به داشتن دیدگاههای مسیحی بنیادگرا و راست افراطی در زمینه ازدواج همجنسگرایان و سقط جنین مشهور بود. وی که همچون روی مور یک شخصیت آشنا شده است در آلاباما هست، در مقام بازپرس و دادستان پیشین آمریکا در شهر بیرمنگام پرونده های دو تن از اعضای گروه نژادپرست کو کلاکس کلان- «توماس ادوین بلنتون جونیور» و «بابی فرانک چری»- را تحت پیگرد قضایی قرار داد؛ که در نهایت هر دوی آنها در سال ۲۰۰۱ به قتل چهار دختر فرزند سیاهپوست در بمب گذاری سال ۱۹۶۳ در خیابان شانزدهم کلیسای باپتیست شهر بیرمنگام محکوم شدند. موفقیت داگ جونز در دفاع از حقوق آمریکائیان آفریقایی تبار در ایالتی که به داشتن سیاستهای تبعیض آمیز علیه سیاهپوستان شهره هست، از او در نزد این گروه نژادی صورت ای محبوب ساخت.

داگ جونز همچنین در جریان مبارزات انتخاباتی خود با حفظ فاصله ای منطقی از حزب دموکرات و پرهیز از نزدیکی بسیار زیاد به رهبری این حزب در کنگره، کوشید تا نظر مساعد دموکراتهای محافظه کار و رأی دهندگان مستقل را به خود جلب نماید و با دوری از گفتگو راجع به اتهامات مطروحه علیه مور، تمرکز شعارهای انتخاباتی خود را بر روی موضوعاتی همچون اشتغال و خدمات درمانی قرار داد.

هرچند داگ جونز از همان ابتدای این مسابقه انتخاباتی، کاندیدای قدرتمندی بشمار می رفت؛ ولی حزب دموکرات آمریکا در مورد شانس پیروزی وی در برابر روی مور آنهم در ایالتی به شدت جمهوریخواه مردد بود. از نظر دموکراتها، موفقیت نامزد این حزب درکسب آراء از سرتاسر این ایالت، تا حد زیادی منوط به همکاری بالای سیاه پوستان در انتخابات و کسب آرای دستکم بخشی از جمعیت بسیار محافظه کار و سفید پوست این ایالت بود. ولی پیشینه داگ جونز دموکرات به عنوان فردی «قاطع و سرسخت دربرابر مجرمان» علی الخصوص در برابر مجرمانی بدنام در حوزه حقوق مدنی با اعطای جایگاهی معتدل و در عین حال منطقی به وی، او را به عنوان خوش اقبال ترین نامزد دموکرات جهت مسابقه در این عرصه مطرح ساخت.

در این میان نیز بخت با داگ جونز یار بود: با طرح اتهامات فساد اخلاقی علیه روی مور و قرار گرفتن او در صدر عناوین خبری، سیل کمکهای مالی دموکراتها و کمیته های عالی اقدام سیاسی و همینطور اهداء کنندگان برون ایالتی به کارزار انتخاباتی جونز روانه شد و بدهید ترتیب وی توانست در مدت ۸ ماه (از ماه مه تاکنون) ۱۱.۵ میلیون دلار- بیش از دو برابر روی مور با ۵.۲ میلیون دلار- کمک مالی جمع آوری کند.

درصد آرای داگ جونز بر مبنای جنسیت و نژاد رأی دهندگان

طبق نتیجه های نظرسنجی سی اِن اِن در حوزه های رأی گیری، اکثریت رأی دهندگان به داگ جونز را زنان (۵۷ درصد) تشکیل می دادند. توصیه قابل توجه آن است که نسبت آرای زنان به داگ جونز بر حسب نژاد متفاوت بود: ۹۸ درصد از زنان سیاهپوست و ۳۴ درصد از زنان سفیدپوست به وی رأی موافق دادند. (در واقع، نامزد منتخب دو سوم از زنان سفید پوست فردی نبود جز قاضی روی مور متهم به فساد اخلاقی!)

از سوی دیگر، علی رغم آنکه آرای مردان به داگ جونز در مقایسه با زنان کمتر بود (۴۴ درصد)؛ ولی بر حسب نژاد، اکثریت قاطعی از مردان سیاهپوست (۹۳ درصد) آرای خود را به نفع این نامزد دموکرات و البته سفیدپوست به صندوقهای رأی انداختند.

هرچند این آمارها نشاندهنده جهشی قابل توجه در میزان همکاری رأی دهندگان سیاهپوست در ایالت آلاباماست- و به دموکراتها این توصیه را گوشزد می کند که به پایگاه مهم خود در ایالات جمهوریخواه (یعنی زنان سیاهپوست) توجه بیشتری مبذول نمایند، همکاری بالای سیاهپوستان در این انتخابات با توجه به بافت جمعیتی و نژادی این ایالت، به تنهایی نمی تواند علت پیروزی این نامزد دموکرات باشد.

نامزد جمهوریخواه انتخابات سنا در آلاباما: روی مور (Roy Moor)

بازنده انتخابات سنای آلاباما یک وکیل، سیاستمدار و قاضی سابق آمریکایی است که به داشتن دیدگاههای سیاسی راست افراطی و همچنین مرتبط دانستن بلایای طبیعی با رواج همجنسگرایی، سقط جنین و افول دینداری در آمریکا، مشهور هست. وی به عنوان نمونه تمام عیار یک اسلام ستیز در تصویر العمل به گزینش «کیث الیسون» (Keith Ellison)- نخستین نماینده مسلمان در کنگره آمریکا از ایالت مینه سوتا- خواهان ممنوعیت راهیابی مسلمانان به کنگره شد و ادعا کرد به علت آنکه مسلمانان قادر به ادای سوگند نیستند، باید از حضور آنان در کنگره جلوگیری کرد!

به دنبال انتصاب «جف سشنز» (Jeff Sessions) سناتور پیشین ایالت آلاباما به سمت دادستان کل آمریکا در فوریه ۲۰۱۷، کرسی وی در سنا بلاتصدی ماند. به رغم اختلافات فراوان میان اردوگاههای متفاوت حزب جمهوریخواه (محافظه کاران، رهبری سنا، جناح پوپولیست ترامپ) جهت معرفی یک نامزد جهت تصدی این پست، روی مور توانست در انتخابات مقدماتی با غلبه بر «لوتر استرینج» (Luther Strange)، به عنوان نامزد نهایی به انتخابات ۱۲اُم سپتامبر راه یابد. مدیر جمهور «دونالد ترامپ» (Donald Trump) نیز در تماسی تلفنی با مور در روز چهارم دسامبر- یکهفته پیش از انتخابات- از نامزدی وی در این رقابتها حمایت کرد.

اما در میانه مسابقه های انتخاباتی جهت تصاحب کرسی سنای ایالت آلاباما، روی مور با اتهام فساد اخلاقی از سوی چند زن روبرو شد. این زنان مدعی شدند که در دوران نوجوانی خود به وسیله مور مورد آزار و یا تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

اما روی مور با رد تمام این اتهامات، آنها را بخشی از تلاش مخالفانش در هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات جهت خارج ساختن وی از گود انتخابات دانست. ستاد انتخاباتی مور هم در بیانیه ای با اشاره به زندگی یکسان ۳۳ ساله او با همسرش که حاصل آن، چهار فرزند هست؛ مدعی شد که «اگر این اتهامات حقیقت داشت، باید مدتها پیش مطرح می شد».

به رغم انتشار تکذیبیه های مور و بیانیه هایی در حمایت از او، بعضی از رهبران حزب جمهوریخواه به طور علنی خواستار کناره گیری او از این انتخابات شدند و حتی ترساندن کردند که در صورت پیروزی روی مور در انتخابات ایالت آلاباما، با ارائه پرونده او به کمیته اخلاقی، مانع از ورود وی به کنگره خواهند شد. در این میان، بیانات «ایوانکا ترامپ» (Ivanka Trump) فرزند ارشد و مشاور مدیر جمهور آمریکا علیه روی مور و بازتاب آن در برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برافروختن آتش خشم جمهوریخواهان مذهبی علیه مور بی تأثیر نبود: «جهنم جایگاه ابدی افرادی است که کودکان را طعمه امیال و هواهای نفسانی خود می سازند. هیچگونه علت محکمه پسندی نمی بینم که باعث شود در صحت بیانات قربانیان تردید کنم».

درصد آرای روی مور بر مبنای جنسیت و نژاد رأی دهندگان

در نهایت، نتیجه های انتخابات دوازدهم دسامبر جهت این نامزد جمهوریخواه به این ترتیب رقم خورد: وی با اختلافی بسیار اندک (تنها ۱.۵ درصد آراء) نتیجه را به رقیب دموکرات خود واگذار کرد. (۴۹.۹% در برابر ۴۸.۴%)

گفتنی است که اکثریت رأی دهندگان به روی مور را مردان (۵۵ درصد) تشکیل می دادند که در این میان، ۷۳ درصد از مردان سفیدپوست (در برابر تنها ۷ درصد از مردان سیاهپوست) به نفع روی مور رأی دادند. آرای زنان آلاباما در حمایت از این نامزد جمهوریخواه نیز برحسب نژاد متفاوت بود: آرای نزدیک به دو سوم زنان سفید پوست (۶۶ درصد) در برابر آرای تنها ۲ درصد از زنان سیاهپوست.

دلایل شکست روی مور در تصاحب «کرسی امن سنا»

برای شکست دور از انتظار و البته عبرت آموز روی مور می توان دلایلی چند برشمرد که از نظر نگارنده، به ترتیب اهمیت و تأثیرگذاری عبارتند از:

۱) متهم شدن روی مور به فساد اخلاقی: طرح اتهامات فساد اخلاقی علیه قاضی مور به عنوان فردی صاحب نام و دارای جایگاه برجسته اجتماعی در ایالتی با بیشترین جمعیت مذهبی بنیادگرا، از یکسو باعث خشم و انصراف گروهی از جمهوریخواهان متعصب از رأی دهی به این نامزد شد و در مقابل، شهروندانی از طبقات مورد تبعیض جامعه- به خاص زنان سیاهپوست- را به حمایت از رقیب وی تشویق کرد.

این اتهامات فساد اخلاقی جمهوریخواهان ساکن در واشنگتن را نیز شوکه و وحشت زده ساخت. در حالی که «کمیته ملی جمهوریخواهان» و «کمیته سنای ملی جمهوریخواهان» روابط خود را با کارزار انتخاباتی مور قطع کرده بودند، سناتور «میچ مک کانل» (Mitch McConnell) رهبر اکثریت سنا و سایر جمهوریخواهان از مور درخواست کردند که از رقابتها کناره گیری کند. در پشت صحنه چند سناریوب ممکن مطرح شد؛ از جمله جایگزین کردن مور با یک نامزد نوشتنی (Write- in Candidate)، یا متقاعد کردن فرماندار آلاباما به عقب انداختن انتخابات. ولی به رغم تلاش فراوان مک کانل جهت معرفی سشنز به عنوان یک نامزد احتمالی، این سناریوها به سرعت شکست خورد.

۲) انفعال و عدم اقدام به موقع جمهوریخواهان جهت خروج از گردابِ اتهامات مور: با طرح اتهامات اخلاقی مشابه علیه سناتور «ال فرانکن» دموکرات در روز ۱۶ اُم نوامبر بعضی از جمهوریخواهان به سرعت متقاعد شدند (یا بهتر است بگوئیم امیدوار شدند) که چشم انداز انتخابات عوض کردن خواهد کرد. در این میان، «بیل استپین» مدیر سیاسی کاخ سفید این رسوایی اخلاقی در اردوگاه رقیب را به منزله یک نقطه قابل اتکاء مطرح ساخت: «اتهام ال فرانکن گفتمان را متفاوت می سازد، افکار عمومی را بطور چشمگیری عوض کردن می دهد و در را جهت مور باز می کند. بدهید ترتیب، بحث در خصوص فساد اخلاقی بحثی دوحزبی خواهد بود و نه صرفاً مربوط به حزب جمهوریخواه».

از سوی دیگر، تیم سیاسی مدیر جمهور آمریکا نیز امیدوار بود که «اتهامات مطروحه علیه مور، توطئه ای است که رأی دهندگان آلاباما فریب آن را نخواهند خورد». نمونه این خوش بینی افراطی را می توان در بیانات «سارا سندرز» (Sarah Sanders) سخنگوی کاخ سفید به خوبی مشاهده کرد زمانی که مدعی شد به رغم طرح اتهامات فساد اخلاقی علیه ترامپ، «مردم آمریکا با گزینش وی به مقام ریاست جمهوری، به نوعی به این اتهامات پاسخ داده اند!»

افزون بر این محاسبات غلط انتخاباتی و خوش بینی افراطی جمهوریخواهان، غیبت نسبتاً طولانی ترامپ از کاخ سفید به علت سفرش به قاره آسیا و عدم ارائه رهنمودی مشخص از سوی وی، جمهوریخواهان را بیش از پیش منفعل و مستأصل ساخت.

۳) قیمت بالای همکاری آمریکائیان آفریقایی تبار به نفع نامزد دموکرات: زنان و مردان سیاهپوست آلابامایی در این انتخابات بالاترین قیمت همکاری انتخاباتی این گروه نژادی را رقم زدند. جونز با کسب آرای ۹۵ درصد از آمریکائیان آفریقایی تبار- به همراه ۲۷ درصد از آرای سفیدپوستان- توانست بر برتری روی مور در کسب اکثریت آراء از مناطق سفیدپوست روستایی غلبه کند. در واقع، این مهمترین نمایش قدرت سیاسی سیاهپوستان در این منطقه از وقت راهپیمایی های صلح آمیز «سلما به مونتگمری» در سال ۱۹۶۵ به رهبری «مارتین لوترکینگ» (Martin Luther King) بود.

البته نباید از نظر دور داشت که کمپین تلفنی «باراک اوباما» (Barak Obama) مدیر جمهور پیشین آمریکا یکروز مانده به انتخابات که با نشانه جلب آرای سیاهپوستان و ترغیب دموکراتها به رفتن به پای صندوقهای رأی صورت گرفت، در این پیروزی بی تأثیر نبوده هست. اوباما در تلاش جهت زیاد کردن همکاری سیاهپوستان در این انتخابات حساس با معرفی داگ جونز به عنوان «مبارز راه برابری و پیشرفت»- اشاره تلویحی به برابری سیاهپوستان و سفیدپوستان- از رأی دهندگان خواست که به نفع این نامزد دموکرات رأی دهند.

۴) رأی منفی ۲۲ هزار جمهوریخواه آلاباما به روی مور: به رغم عدم اعلام «نامزد نوشتنی» از سوی حزب جمهوریخواه، حدود ۲۲ هزار تن از رأی دهندگان آلاباما نام یک جمهوریخواه دیگر را در برگه های رأی خود درج کردند که برابری این شمار آرای باطله با اختلاف آراء میان مور و جونز، می تواند گویای علت شکست مور در این انتخابات باشد.

۵) اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی فرماندار آلاباما: مسابقه جهت تصاحب کرسی ایالت آلاباما در مجلس سنای آمریکا با انتصاب «جف سشنز» سناتور این ایالت به سمت دادستان کل آمریکا در فوریه ۲۰۱۷ شروع شد. با این انتخاب، کرسی سشنز بلاتصدی ماند و درنتیجه، فرماندار ایالت آلاباما در ماه آوریل از برگزاری یک انتخابات زودهنگام جهت تعیین جانشین سشنز خبر داد. اعلام این انتخابات زودهنگام نخستین گام از مجموعه گامهای اشتباه و آینده نگری های نادرستی بود که یکی از سخت ترین شکستهای سیاسی حزب جمهوریخواه را طی سالیان اخیر در این ایالت رقم زد. به گفته «جاش هلمز» (Josh Holmes) مدیر پیشین ستاد سناتور مک کانل، «برگزاری این انتخابات زودهنگام ضرورتی نداشت».

۶) عدم اتفاق نظر میان جمهوریخواهان جهت معرفی نامزد اصلح در این انتخابات: مورد نیاز به ذکر است که قاضی مور نخستین گزینش حزب جمهوریخواه آمریکا جهت مسابقه در این انتخابات نبود. محافظه کاران بانفوذ در حمایت از نماینده «مو بروکز» (Mo Brooks) ائتلاف کردند و سناتور مک کانل و کمیته ملی حزب جمهوریخواه سنا نیز حامی «لوتر استرینج» (Luther Strange) بودند. ولی «استیو بانون» (Steve Bannon) و جناح پوپولیست ترامپ در حزب جمهوریخواه نیز در تلاش جهت تضعیف جایگاه سناتور مک کانل در سنا، از نامزدی روی مور حمایت کردند. در نهایت، بعد از غلبه مور بر استرینج در انتخابات مقدماتی، مک کانل و ترامپ وی را به عنوان نامزد نهایی این انتخابات پذیرفتند.

پیامدهای احتمالی این شکست جهت حزب جمهوریخواه آمریکا

اکنون با خروج کرسی آلاباما از سیطره جمهوریخواهان، استمرار سلطه این حزب بر مجلس سنا و به تبع آن، موفقیت در پیشبرد سیاستها و لوایح موردنظرشان بیش از گذشته با تردید همراه است: از آنجا که «لوتر استرینج» در سمت سناتور موقت و جانشین جف سشنز تا ژانویه ۲۰۱۸ در سنا حضور دارد، حزب جمهوریخواه جهت تصویب لایحه کم کردن مالیاتی و هرگونه قطعنامه مربوط به بودجه تنها یک ماه وقت در اختیار دارد؛ ولی بعد از آن، امکان کسب آرای موافق جهت لوایح مورد نظر این حزب به طور قابل ملاحظه ای کم کردن می یابد.

در انتخابات میان دوره ای کنگره (۲۰۱۸) نیز جمهوریخواهان با توجه به اختلاف اندک کرسیهای خود با دموکراتها (۵۱ در برابر ۴۹) مجال کمتری جهت ریسک دارند و در مقابل، شانس حزب رقیب جهت کسب اکثریت سنا زیاد کردن یافته هست. جمهوریخواهان بیم آن دارند که از دست دادن اکثریت در سنا، طرح استیضاح ترامپ را با قوت بیشتری مطرح ساخته و بدهید ترتیب، سکان اداره امور در کنگره و به دنبال آن، کاخ سفید را یکی بعد از دیگری به رقیب خود واگذار نمایند.

حال با تکیه زدن داگ جونز بر کرسی سنا، جمهوریخواهان طاقت از دست دادن تنها یک کرسی را خواهند داشت: با تقسیم مساوی کرسی ها میان دو حزب، «مایک پنس» (Mike Pence) معاون مدیر جمهور آمریکا و مدیر مجلس سنا از حق «رأی تعیین کننده» (Casting Vote) برخوردار خواهد شد و این تنها و آخرین امید جمهوریخواهان جهت تن ندادن به طرحها و لوایح پیشنهادی دموکراتهاست.

همانطور که «کیث ویلیامز» ۴۳ ساله فعال اجتماعی و یک آمریکائی آفریقایی تبار در خبر تبریک خود بابت پیروزی داگ جونز خطاب به ملت آمریکا گفت که «جنبشی مترقی در حال حرکت به سمت جلوست»، دموکراتها با احتساب پیروزی نامزدهای خود در ایالات ویرجینیا و نیوجرسی در انتخابات ماه نوامبر، به شکل گیری یک موج ضد ترامپ در انتخابات آتی امیدوار شده است اند.

استراتژیستهای حزب جمهوریخواه اکنون بیم آن دارند که این حزب تا انتخابات ۲۰۱۸ و حتی بعد از آن در باتلاق این شکست باقی بماند. این مسابقه نافرجام به همان اندازه که جهت مور مأیوس کننده بود، درس عبرتی جهت جمهوریخواهان مستقر در واشنگتن نیز به شمار می رفت. همانطور که «استیون لا» (Steven Law) معاون پیشین وزیر کار آمریکا می گوید: «شکست تلخ امروز این حقیقت را به ما یادآور شد که کیفیت نامزد انتخاباتی است که آینده انتخابات را تعیین می کند و نه محل رقابت».

تأثیر منفی شکست مور بر اعتبار و آینده سیاسی مدیر جمهور آمریکا

شکست دور از انتظار جمهوریخواهان در ایالت آلاباما، ضربه ای سخت بر اعتبار و آینده سیاسی ترامپ وارد ساخت: مدیر جمهوری که به رغم متهم شدن روی مور به فساد اخلاقی، یک هفته مانده به انتخابات با ارسال پیامهای توئیتری، صدور بیانیه های رسمی و حتی حضور در یک گردهمایی انتخاباتی در این ایالت، از نامزدی وی حمایت کرد؛ آنهم در شرایطی که شماری از اعضای برجسته حزب جمهوریخواه می کوشیدند از مور فاصله بگیرند.

ناتوانی مور در کسب آرای اکثریت در ایالتی که ظرف ۲۵ سال گذشته بطور پیاپی به نامزدهای جمهوریخواه رأی داده هست، حاوی یک خبر مهم به مدیر جمهور آمریکا بود: «فساد اخلاقی مقامات بلندپایه قابل اغماض نیست». با توجه به طرح اتهامات مشابه علیه شخص ترامپ، این مسئله می تواند چشم انداز موفقیت مدیر جمهور کنونی را در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا (۲۰۲۰) با تردیدهای جدی مواجه سازد.

«کوری گاردنر» مدیر «کمیته ملی جمهوریخواهان سنا» نیز در ارتباط با نتیجه های این انتخابات گفت: «نتایج انتخابات کاملاً روشن کرد که مردم آلاباما روی مور را جهت خدمت در سنا فردی مناسب نمی دانند».

تا وقت اجرای انتخابات میان دوره ای کنگره، احتمال اتخاذ تصمیمات جسورانه تر از سوی ترامپ جهت تحقق وعده های انتخاباتی خود وجود دارد؛ ولی آینده نگری می شود که جمهوریخواهان کنگره از وحشت پرداختن بهایی سنگین جهت این همراهی و از دست دادن کرسیهای زیاد در سنا، از همکاری با ترامپ سرباز زنند. افزون بر این، شکست مور مدیر جمهور آمریکا را با چالشی دیگر مواجه می کند: پرسشهای اساسی که جمهوریخواهان در خصوص استراتژی سیاسی کلان ترامپ جهت انتخابات ۲۰۱۸ مطرح خواهند کرد.

این شکست انتخاباتی همچنین به منزله شکست تلاشهای استیو بانون و جناح پوپولیست ترامپ جهت تضعیف جایگاه سناتور مک کانل در سنا هست. آینده نگری می شود که با عزم متحدان بانون جهت ادامه مبارزه با مک کانل در انتخابات میان دوره ای، نبرد در درون حزب جمهوریخواه شریرانه تر شود.

سناتور مک کانل نیز جهت دفاع و اعلام حمایت خود از نامزدی روی مور، از طرف اعطاءکنندگان کمک مالی و گروههای وفادار به حزب جمهوریخواه تحت فشار مضاعف قرار خواهد گرفت.

در نهایت هر سه اردوگاه حزب جمهوریخواه چاره ای ندارند جز پذیرش این شکست تاریخی آنهم جهت یک کرسی کاملاً امن سنا. به گفته جاش هلمز، «اگر جمهوریخواهان در ایالت جمهوریخواهی مانند آلاباما شکست خوردند، بعد شکست آنان در جاهای دیگر چندان دور از ذهن نیست».

واژه های کلیدی: اخلاقی | آمریکا | نامزدی | دموکرات | آمریکایی | انتخابات | نامزد نهایی | دونالد ترامپ | ایوانکا ترامپ | رسوایی اخلاقی | ستاد انتخابات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs