متمایل سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

متمایل: سینمایی کارگردان کارگردانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی توضیح پزشکی قانونی راجع به اعلام اسامی جانباختگان هواپیمای پایتخت کشور عزیزمان ایران -یاسوج

تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان اتفاق سقوط هواپیمای یاسوج به پزشکی قانونی تحویل داده نشده بلکه تنها بقایایی از اجساد به پزشکی قانونی ارجاع شده است که بررسی ها

توضیح پزشکی قانونی راجع به اعلام اسامی جانباختگان هواپیمای پایتخت کشور عزیزمان ایران -یاسوج

توضیح پزشکی قانونی راجع به اعلام اسامی جانباختگان هواپیمای پایتخت کشور عزیزمان ایران -یاسوج

عبارات مهم : پزشکی

تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان اتفاق سقوط هواپیمای یاسوج به پزشکی قانونی تحویل داده نشده بلکه تنها بقایایی از اجساد به پزشکی قانونی ارجاع شده است که بررسی های تشخیصی مورد نیاز در مورد آن ها انجام شده است هست.

رییس شرکت پزشکی قانونی کشور اخبار مربوط به اعلام اسامی اجساد شناسایی شده است از سرنشینان هواپیمای مسافربری پایتخت کشور عزیزمان ایران یاسوج را تکذیب و توضیحاتی را در خصوص عملکرد پزشکی قانونی در این زمینه ارائه کرد.

دکتر احمد شجاعی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان اتفاق سقوط هواپیمای یاسوج به پزشکی قانونی تحویل داده نشده بلکه تنها بقایایی از اجساد به پزشکی قانونی ارجاع شده است که بررسی های تشخیصی مورد نیاز در مورد آن ها انجام شده است است.

توضیح پزشکی قانونی راجع به اعلام اسامی جانباختگان هواپیمای پایتخت کشور عزیزمان ایران -یاسوج

وی با بیان اینکه آنچه که تحت عنوان تحویل 31 جسد به پزشکی قانونی مطرح شده، صحیح نیست، گفت: همانطور که گفتم هیچ جسد کاملی به ما تحویل داده نشده هست.

رییس شرکت پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه بعد از تجمیع و تحویل مابقی قطعات یا پیکرهای اجساد این اتفاق به پزشکی قانونی یاسوج، نسبت به تکمیل بررسی ها و اظهار نظر نهایی در خصوص تعیین هویت قربانیان سقوط هواپیما اقدام خواهد شد، گفت: در حال حاضر درمورد وقت قطعی اعلام اسامی و تحویل اجساد نمی توان اظهار نظر قطعی کرد ولی تمام همکاران من در پزشکی قانونی در حال انجام وظایف خود هستند.

تاکنون هیچ پیکر کاملی از قربانیان اتفاق سقوط هواپیمای یاسوج به پزشکی قانونی تحویل داده نشده بلکه تنها بقایایی از اجساد به پزشکی قانونی ارجاع شده است که بررسی ها

واژه های کلیدی: پزشکی | قانونی | هواپیمای مسافربری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs